ԴԱՍԱԿԱՆ ՊԱՐ

Քոլեջը ունի 3 հիմնական բաժին` «Դասական պար»,   «Հայկական ժողովրդական պար»  և    «Պարի ուսուցում»:

Բացի մասնագիտությունից քոլեջը իրականացնում է հանրակրթական դպրոցի լրիվ ուսուցում: Ուսուցումը իրականացնում է 4 դասարանի հիմքի վրա և տևում է 9 տարի: Քոլեջի շրջանավարտները ստանում են  9-րդ դասարանի վկայական և մասնագիտական դիպլոմ:

 Ուսումնառության տարիների ընթացում քոլեջի աշակերտները ստանում են երաժշտական կրթություն, ուսումնասիրում են արվեստաբանական առարաներ`  կերպարվեստի, բալետի, թատրոնի և երաժշտության պատմություն: Մասնագիտական առարկաների մեջ առաջնությունը տրվում է դասական պարին, որի հետ համատեղվում են դասական զուգապար, պատմական պար, դերասանի վարպետություն,  ժողովրդաբնորոշ պար:

«Դասական պարի» բաժին ընդունվում են 3-ից  4-րդ փոխադրված և 4-ից  5 –րդ դասարան փոխադրված աշակերտները: 

«Դասական  պար»  առարկան ուսումնասիրում է իր ողջ  խորությամբ ( 12 ժամ) , ինչը հնարավորություն է  տալիս պատրաստելու  բալետի պրոֆեսիոնալ  արտիստների , որոնք  կարող են աշխատել  ոչ միայն Երևանի, այլ Եվրոպայի  և ԱՄՆ-ի առաջատար  բալետային խմբերում:

«Դասական զուգապար» առարկան  ուսումնասիրում է  զուգապարի բոլոր հնարքները , պահումները, բարձրացումները: Բացի ուսումնական նյութից  այս առարկայի  դասաժամերի  ընթացքում սովորողները  ծանոթանում են համշխարհային դասական  բալետի խաղացանկի  ամենահայտնի  զուգապերի հետ:

«Ժող բնորոշ պար»  առարկան ուսումնասիրում է  աշխարհի ժողովուրդների  հայտնի  պարատեսակները` իսպանական, տարանտելլա, մազուրկա, հունգարական , ռուսական, գնչուական, մոլդովական , վրացական , ուկրաինական և այլն:

«Պատմակենցաղային պար» առարկան ուսումնասիրում է  անցած  դարաշրջանների`

XVI-XIX դարերի  եվրոպական  հանրահայտ պարերը` գավոտ, մենուետ, պոլկա, չարդաշ:

«Դերասանի վարպետություն» առարկան ուսումնասիրում է  բալետային մնջախաղի  հիմունքները , զարգացնում  բեմական արտահայտչականությունը  և հնարավորություն տալիս  ծանոթանալու  դասական բալետի  խաղացանկի հանրահայտ  տեսարանների հետ:

Քոլեջում  լիարժեք ուսումնասիրվում է արվեստի պատմությունը, իր բոլոր ճյուղերով: Ցանկացած  դարաշրջանի  պատմական պատկերը  ընգրկում է երաժշտություն, բալետի , թատրոնի, գեղանկարչությունը և  գրական  լրիվ վերլուծությունը:

Նաև կատարվում է հանրակրթական ուսուցում հիմնական ընդհանուր դպրոցի  ծրագրով  և տրվում է 9-րդ դասարանի վկայական:

 «Դասական պարի»  բաժինը ավարտելուց շրջանավարտները ստանում են «բալետի դերասանի»  որակավորում: